Set as homepage | Add to favorites | Electronic map 0512-53201904 中文版 English
Contact us
Home > Contact us > ContactContact

Taicang Jinxi crushing equipment Co. Ltd.
URL: www.tc-jinxi.com
Address: Jiangsu Taicang City Tang Zhen Zhi Ren Road No. 65
Contact phone: 0512-53201904
Fax: 0512-53255378
Email: tcjinxi@126.com